Let op! Vanwege de vernieuwing van Arbomeester moeten alle Quickscans vóór 10 januari afgerond zijn anders worden deze niet meegenomen in de nieuwe Arbomeester.

Disclaimer

Het Vervangingsfonds is zich volledig bewust van de taak een internetsite met zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel op deze site voorkomende onjuistheden.

Heeft u opmerkingen over de inhoud of werking van bepaalde onderdelen op deze site? Dan verzoeken wij u uw reactie te mailen naar [email protected]